Aktualny czas

Ulti Clocks content
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nadanie imienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Jastrzębski   
sobota, 11 grudnia 2010 23:39

1978/79

Dyrektorem szkoły została p. Maria Jastrzębska, kierownikiem filii w Wełtyniu p. Wiesława Klimaszewska. Szkoła przystąpiła do pracy nad patronem, którego imię będzie nosiła. Na apel szkoły, wysłany do żyjących Westerplatczyków, odpowiedział obrońca Westerplatte p. Franciszek Magdziarz - plutonowy z Połajewa; w liście z dnia 22.06.1979 r. przysłał swój życiorys.

 

 

 

1979/80

20 maja 1980 r. podsumowano całoroczną pracę wychowawczą związaną z wyborem patrona szkoły. 118 uczniów oddało swój głos na Bohaterów Westerplatte. Rada Pedagogiczna przychyliła się do propozycji dzieci i postanowiła wystąpić z wnioskiem  do Wydziału Oświaty i Wychowania o zatwierdzenie dla naszej szkoły imienia Bohaterów Westerplatte. W tym roku ukończono rozbudowę szkoły od strony zachodniej (3 sale lekcyjne, galeria, pokój nauczycielski).

 

1980/1981

Początek roku szkolnego 20.08.1980 r., ale uroczyste rozpoczęcie odbyło się 1 września. Tego dnia pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów i przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Do szkoły w Gardnie uczęszczały dzieci z następujących miejscowości: Gardna, Wysokiej Gryfińskiej, Chlebowa, Drzenina i Wełtynia. Od 4 do 9 września uczniowiewzięli udział w wykopkach. Uczennica Katarzyna Ciasnocha pracowała na dobre imię szkoły, startując  w konkursach: polonistycznym, matematycznym i chemicznym na szczeblu wojewódzkim. 25 V 1981 wycieczka do Poznania, Kórnika, Rogalina. 27-29.05.1981 wycieczka do Trójmiasta - szlakiem patrona naszej szkoły. Uczniowie dotarli do pani Stanisławy Górnikiewicz, która pomogła nawiązać kontakt z Westerplatczykami. W czerwcu klasy V wyjechały na wycieczkę autokarową szlakiem miejsc pamięci narodowej. Uczniowie odwiedzili Cedynię, Siekierki, Gozdowice, Mieszkowice.

 

1981/1982

Decyzją Rady Pedagogicznej ustalono termin uroczystości nadania imienia szkole na dzień 18 września 1982 r. Klasy VI-VIII brały udział w akcji "Zbieramy plony jesien" - zbiórka ziemniaków w PGR Gardno i PGR Wysoka Gryfińska. 13.12.1981 r. został ogłoszony stan wojenny na terenie całego kraju, od 14 grudnia do odwołania nastąpiła przerwa w zajęciach dydaktycznych. 04.01.1982 r. wydane zostało zezwolenie na nadanie szkole imienia Bohaterów Westerplatte. Odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz powodzian z woj. płockiego. Zebrano 15.747 zł + dary rzeczowe. (Notatka w Głosie Szczecińskim z dnia 02.02.1982 r.). 10.03.1982 r. na Radzie Pedagogicznej odczytano list pani Stanisławy Górnikiewicz, która zebrała dużo materiałów do książki o Westerplatte.

 

1982/1983

Dnia 18.09.1982 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte i wręczenia sztandaru. Na uroczystości byli obecni wszyscy uczniowie, nauczyciele, personel i zaproszeni goście - Westerplatczycy: Franciszek Bartoszak, Wiktor Ciereszko z Gdańska i p. Bronisław Żuk - mieszkaniec Szczecina-Osowa. Obecna była też p. S. Górnikiewicz, autorka wielu prac i książek o Westerplatte.

 

 

Przebieg uroczystości:

Powitanie zaproszonych gości - Westerplatczyków, dyrektorów szkół, przedstawicieli LWP, MO i UMiG Gryfino.

Przejście na plac apelowy.

Powitanie pocztów sztandarowych z gryfińskich szkół.

Przemówienie Inspektora Oświaty i Wychowania.

Przekazanie sztandaru przez wicekuratora Tadeusza Sobczyńskiego na ręce Komitetu Rodzicielskiego, dyrektora oraz uczniów.

Dyrektor Maria Jastrzębska przekazuje sztandar w ręce uczniów.

Część artystyczna.

Reminiscencje Westerplatczyków: B. Żuka, F. Bartoszaka i W. Ciereszki
o udziale w walce na Westerplatte.

Przekazanie urny z ziemią z Westerplatte.

Przekazane dokumentu o nadaniu imienia szkole.

Życzenia i gratulacje od dyrektorów szkół gryfińskich.

Wpis zaproszonych Westerplatczyków, zaproszonych gości do Księgi

 

Poniżej zamieszczono zdjęcia z uroczystości nadania imienia szkole

 

Gości poprosiliśmy o upamiętnienie swojej wizyty wpisem do kroniki szkolnej:

 

Nasze spotkanie z okazji nadania im. Bohaterów Westerplatte szkole w Gardnie niech nie przeminie. Pozostawiając swe gorące serce i życzliwość dla pięknego tematu Westerplatte, prosimy o dalszą współpracę zmierzającą do pogłębienia wiedzy o Ludziach tam, przed 43 laty walczących.

 

Stanisława Górnikiewicz
Wiktor Ciereszko

 

1983/1984

01.09.83 r. SU wraz z opiekunem p. Danutą Michałowską odwiedził Westerplatczyka p. Bronisława Żuka. W dniu święta Patrona - 17. 09. gościliśmy w szkole p. Bronisława Żuka, Zygmunta Dopierałę, przedstawiciela LWP pchor. Franciszka Bąka, Andrzeja Wirskiego, Danielę Adamczyk. 07.10.1983 uczniowie reprezentowali naszą szkołę w Mistrzostwach Gminy w Szachach. Ogłoszono konkurs "Jaka jesteś klaso". Oceniane były: nauka, zachowanie, frekwencja, czytelnictwo,  higiena osobista, estetyka klas, osiągnięcia sportowe. Nagrodą był proporczyk przechodni "Wzorowa klasa". 13.04.1984 r. - na prośbę p. Stanisławy Górnikiewicz zebraliśmy i przekazaliśmy pieniądze na Zjazd Obrońców Westerplatte w 45. rocznicę walk o Westerplatte. Uczestniczyliśmy w Siekierkach na uroczystości z okazji 39. rocznicy forsowania Odry.

 

Więcej zdjęć z lat 80-tych


01.09.83 r. SU wraz z opiekunem p. Danutą Michałowską odwiedził Westerplatczyka p. Bronisława Żuka.

W dniu święta Patrona ? 17. 09. gościliśmy w szkole p. Bronisława Żuka, Zygmunta Dopierałę, przedstawiciela LWP pchor. Franciszka Bąka, Andrzeja Wirskiego, Danielę Adamczyk.

07.10.1983 uczniowie reprezentują naszą szkołę w Mistrzostwach Gminy w Szachach.

W br. szkolnym ogłoszono konkurs ?Jaka jesteś klaso??
Warunki konkursu:

nnauka
nzachowanie
nfrekwencja
nczytelnictwo ocena punktowa
nhigiena osobista
nestetyka klas
nosiągnięcia sportowe

Nagroda: dla zwycięskiej klasy proporczyk przechodni ?Wzorowa klasa?

13.04.1984 r. ? na prośbę p. Stanisławy Górnikiewicz zebraliśmy i przekazaliśmy pieniądze na Zjazd Obrońców Westerplatte w 45. rocznicę walk o Westerplatte.

Uczestniczyliśmy w Siekierkach na uroczystości z okazji 39. rocznicy forsowania Odry
 
© 2008 Zespół Szkół w Gardnie | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de