Projekty edukacyjne - 2013/2014 Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Jastrzębski   
poniedziałek, 18 listopada 2013 20:11

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas II gimnazjum będą realizowali projekty edukacyjne, których tematy wyróżniono w poniższej tabeli kolorem fioletowym.

 

 

Praca nad projektem odbywa się w grupach pod opieką nauczyciela - opiekuna projektu. Czas trwania realizacji projektu wynosi  nie dłużej niż trzy miesiące. Praca ucznia jest poddana ocenie, której dokonuje opiekun projektu. Udział w projekcie jest dla ucznia gimnazjum obowiązkowy i ma wpływ na ocenę z zachowania.

Publiczne przedstawienie efektów pracy grup nastąpi w marcu lub kwietniu 2014 roku na Festiwalu Projektów Edukacyjnych.  Informacje o udziale w projekcie i temat są wpisywane na zaświadczeniu i świadectwie ukończenia gimnazjum.